Przejdź do treści

Przeczytaj inne wpisy:

Program badań prenatalnych w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia

Badania prenatalne Warszawa | Bezpłatne badania prenatalne w Warszawie | Test PAPP-A Warszawa
Przychodnia medyczna HUMA Medica (Warszawa, ul. Bakalarska 15), zaprasza kobiety w ciąży na bezpłatne badania prenatalne w Warszawie w ramach Programu Badań Prenatalnych finansowanego przez NFZ. 

Programem Badań Prenatalnych objęta jest:

 • każda kobieta w ciąży od 35 roku życia,
 • kobiety, u których w poprzedniej ciąży wystąpiła aberracja chromosomowa płodu lub dziecka

Bezpłatne badania prenatalne Warszawa (warunki otrzymania świadczenia):

 • wiek matki powyżej 35 lat (rocznikowo, czyli dotyczy wszystkich pacjentek, które w obecnym roku kalendarzowym kończą 35 lat);
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 • stwierdzenie wystąpienia strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 • stwierdzenie znacznie większego ryzyka urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenowo lub wieloczynnikową;
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych, wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Program Badań Prenatalnych finansowany przez NFZ obejmuje:

Badania nieinwazyjne

 • USG I trymestru (wykonane pomiędzy 11-13 (+6 dni) tygodniem ciąży wraz z tak zwanym testem PAPP-A;
 • USG II trymestru (tzw. USG. połówkowe) wykonywane między 18. a 22. tygodniem ciąży;
 • Procedury inwazyjne w przypadku wskazań medycznych. Pacjentka kierowana jest na badania inwazyjne, polegające na pobranie materiału do badań genetycznych w drodze amniopunkcji, biopsji trofoblastu.
 • Badania genetyczne obejmujące: klasyczne badania cytogenetyczne, cytogenetyczne badania, analizę DNA w przypadkach mikroaberracji i chorób monogenowych.
 •  

W przypadku, gdy konieczne jest wykonanie dalszej diagnostyki, niemieszczącej się w ramach programu, Pacjentka kierowana jest do ośrodka specjalistycznego realizującego odpowiedni rodzaj świadczeń.

W celu włączenia do programu, wymagane jest skierowanie, zawierające informacje o zaawansowaniu ciąży (wiek ciąży w tygodniach) oraz wskazaniach do objęcia Programem wraz z opisem nieprawidłowości i dołączonymi wynikami badań, wystawione przez lekarza prowadzącego ciążę.

W ostatnich latach wzrasta systematycznie średni wiek kobiet rodzących. Szacuje się, że rodzące powyżej 35 roku życia stanowią 8 – 10% ogólnej liczby porodów. Powyżej 35 roku życia wzrasta statystycznie istotnie ryzyko wystąpienia wady genetycznej u płodu. Ryzyko populacyjne urodzenia dziecka z wadą wrodzoną wynosi około 3 – 5%. Część z tych wad, dzięki diagnostyce obrazowej i biochemicznej możliwa jest do rozpoznania we wczesnym okresie ciąży (I i II trymestr ciąży).

W przypadku, gdy następuje podejrzenie wady, wskazana jest dalsza diagnostyka.

W przypadku ciąż z grupy wysokiego ryzyka diagnostyka prenatalna jest bezwzględnym wskazaniem medycznym. Porady genetyczne oraz możliwości współczesnej diagnostyki prenatalnej stanowią podstawowy element profilaktyki wad rozwojowych i innych chorób genetycznych.

Badania nieinwazyjne

 • Badanie ultrasonograficzne I trymestru

  Badanie ultrasonograficzne I trymestru nazywane jest skrótowo badaniem ultrasonograficznym ‘genetycznym’. Nazwa jest błędna ponieważ badanie ultrasonograficzne nie potwierdza ani nie rozpoznaje choroby genetycznej. Współcześnie samo badanie ultrasonograficzne odchodzi do historii z powodu dużo efektywniejszej metody przesiewowej jaką jest test podwójny. W tym badaniu oceniany jest płód pod kątem poważnych wad wrodzonych, często ciężko uszkadzających płód, nie jesteśmy jednak w stanie wykluczyć wszystkich a szczególnie małych wad wrodzonych. Dodatkowo oceniane są markery chorób genetycznych, przezierność karku, zbyt wolne i zbyt szybkie tętno płodu, kość nosowa, przepływ przez przewód żylny i zastawkę trójdzielną. Takie badanie wykonuje osoba posiadająca certyfikat FMF (jest to gwarancja poprawnie wykonanego i prawidłowo zinterpretowanego wyniku). Markery to nie wady genetyczne. Obecność markerów nie świadczy o chorobie a ich brak nie wyklucza chorób genetycznych, pozwalają jedynie oszacować prawdopodobieństwo wad genetycznych.

 • Test podwójny zwany testem PAPPA

  Test podwójny składa się z badania ultrasonograficznego i badania poziomu dwóch białek z krwi. Jest to badanie przesiewowe, które zalecane jest WSZYSTKIM kobietom w ciąży. Charakteryzuje się wysokim odsetkiem wykrywalności płodów o podwyższonym ryzyku choroby genetycznej, które naprawdę są chore.
  Fakt stwierdzenia nieprawidłowości w USG ‘genetycznym’ nie jest wskazaniem do testu PAPPA, lecz do natychmiastowej diagnostyki inwazyjnej. Natomiast prawidłowe USG ‘genetyczne’ powinno być uzupełnione właśnie badaniem biochemicznym – testem PAPPA. Stąd, jako badanie, powinno być zalecone wszystkim ciężarnym.
  Test podwójny wykrywa to, co wykrywa badanie referencyjne USG, ale nie wszystkie płody z chorobą genetyczną zespołu Downa prezentują markery ultrasonograficzne a często mają zaburzone poziomy białek, zatem test PAPPA ma szerszy zakres wykrywania chorych dzieci. Ponadto, przy obecności markerów i prawidłowych poziomach białek test pozwala na oszacowanie niskiego ryzyka i zaniechania niepotrzebnej diagnostyki inwazyjnej.

 • Badanie USG II trymestru (18-22 tygodnia)
  Badanie USG połówkowe jest niezwykle istotnym narzędziem diagnostycznym. Pozwala na szczegółowe zbadanie struktury i rozwoju płodu. Jego głównym celem jest sprawdzenie prawidłowości rozwoju dziecka. W praktyce obejmuje wiele różnych aspektów. Podczas badania lekarz oceni ogólną anatomię dziecka – kończyny, kształt głowy, kręgosłup, narządy wewnętrzne, w tym serce, nerki oraz pęcherz moczowy. Dzięki temu badaniu można wykryć wiele potencjalnych problemów, takich jak: wady serca, np. niewłaściwą pracę zastawek, problemy z układem moczowym, rozszczep kręgosłupa, zaburzenia budowy płuc, nieprawidłowości w budowie kończyn.

  USG połówkowe pozwala także na ocenę ilości płynu owodniowego oraz położenia łożyska. To może mieć wpływ na przebieg porodu. Oględziny łożyska i pępowiny służą także ocenie spełniania ich funkcji. Dostarczają składniki odżywcze i tlen do dziecka. To badanie daje także rodzicom możliwość poznania płci dziecka. Wiele osób niecierpliwie czeka na tę informację. 

Zapisz się na bezpłatne badanie prenatalne w ramach NFZ:

Nowość!

Ortodoncja
W HUMA MEDICA

Marzysz o pięknym uśmiechu?
Teraz to możliwe w Huma Medica.

lek. dent. Olena Aleksiychuk