Przejdź do treści
Strona główna » Blog » Test PAPP-A – ważne badanie prenatalne w ciąży

Test PAPP-A – ważne badanie prenatalne w ciąży

test-papp-a-badanie

Test PAPP-A (ang. Pregnancy-Associated Plasma Protein-A) to jedno z ważnych badań prenatalnych, które można wykonać w ciąży. Jest to test, który pomaga w ocenie ryzyka wystąpienia pewnych wad genetycznych u rozwijającego się płodu. W tym artykule przyjrzymy się bliżej temu badaniu i jego roli w diagnostyce prenatalnej.

Test PAPPA – Kiedy wykonywać?

Test PAPPA jest jednym z wielu badań wykorzystywanych w diagnostyce prenatalnej w celu identyfikacji ewentualnych zaburzeń genetycznych u płodu. Wykonywany jest zwykle między 10. a 14. tygodniem ciąży i polega na pobraniu próbki krwi matki w celu analizy poziomu białka PAPPA.

Białko PAPPA jest produkowane przez łożysko i krąży we krwi matki. Podwyższone lub obniżone stężenie tego białka może wskazywać na pewne wady płodu, takie jak zespół Downa, zespół Edwardsa czy zespół Patau. Wynik testu PAPPA nie jest jednoznaczny, ale pomaga lekarzom ocenić ryzyko wystąpienia tych wad genetycznych. Test PAPP-A możesz wykonać w naszej przychodni.

Wynik testu PAPPA jest często łączony z innym badaniem, jak np. ultrasonografią lub testem na obecność hormonu beta HCG. Kombinacja tych testów pozwala na dokładniejsze określenie ryzyka i ocenę potencjalnych wad płodu. W niektórych przypadkach, jeśli wynik testu PAPPA wskazuje na wysokie ryzyko, lekarz może zasugerować przeprowadzenie dalszych badań, takich jak biopsja kosmówki lub amniopunkcja, w celu potwierdzenia diagnozy.

Test PAPPA, a wykrycie wad genetycznych

Ważne jest, aby pamiętać, że wynik testu PAPPA nie jest diagnozą potwierdzającą obecność wady genetycznej, ale jedynie wskaźnikiem ryzyka. W przypadku uzyskania wysokiego wyniku, warto skonsultować się z lekarzem genetykiem, który dokładniej wyjaśni znaczenie wyniku i przedstawi dalsze możliwości diagnostyczne.

Wykonanie testu PAPPA jest stosunkowo proste i mało inwazyjne. Polega na pobraniu niewielkiej ilości krwi z żyły w ramieniu matki. Następnie próbka krwi jest analizowana w laboratorium, a wynik jest zazwyczaj dostępny w ciągu kilku dni.

Badanie testem PAPPA przyczynia się do poprawy diagnostyki prenatalnej i pozwala rodzicom na lepsze zrozumienie ryzyka wystąpienia pewnych wad genetycznych u ich dziecka. Zaufaj specjalistom z naszej przychodni.